Energy and land use - contribution to the UNCCD Global Land Outlook
Paper i proceeding, 2018

energy

water

Land-use change

bioenergy

unccd

land use

land degradation

Författare

Uwe Fritsche

Unknown organization

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Anette Cowie

Unknown organization

Francis X. Johnson

Unknown organization

Keith Kline

Unknown organization

Hans Langeveld

Unknown organization

Navin Sharma

Unknown organization

Helen Watson

Unknown organization

Jeremy Woods

Unknown organization

Annual World Bank Conference on Land and Poverty: Land Governance in an Interconnected World.
Washington, D.C., USA,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Naturgeografi

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi