Energy and land use - contribution to the UNCCD Global Land Outlook
Paper i proceeding, 2018

energy

water

Land-use change

bioenergy

unccd

land use

land degradation

Författare

Uwe Fritsche

Organisation okänd

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Anette Cowie

Organisation okänd

Francis X. Johnson

Organisation okänd

Keith Kline

Organisation okänd

Hans Langeveld

Organisation okänd

Navin Sharma

Organisation okänd

Helen Watson

Organisation okänd

Jeremy Woods

Organisation okänd

Annual World Bank Conference on Land and Poverty: Land Governance in an Interconnected World.
Washington, D.C., USA,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Naturgeografi

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-17