Energy and land use - contribution to the UNCCD Global Land Outlook
Paper i proceeding, 2018

energy

water

Land-use change

bioenergy

unccd

land use

land degradation

Författare

Uwe Fritsche

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Francis X. Johnson

Keith Kline

Hans Langeveld

Navin Sharma

Helen Watson

Jeremy Woods

Annual World Bank Conference on Land and Poverty: Land Governance in an Interconnected World.
Washington, D.C., USA,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Naturgeografi

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-17