Triangular systems for symmetric binary variables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

G. M. Marchetti

David R. Cox

Electronic Journal of Statistics

Vol. 3 932-955

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1214/09-EJS439

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18