Decay and dephasing of the Cu(100) image states induced by Cu adatoms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Fredrik Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

A. G. Borisov

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

N. Lorente

A. J. Kazansky

J. P. Gauyacq

Physical Review B

Vol. 70 20 205417-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1103/PhysRevB.70.205417

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18