A Geometric Model for Spatial Aliasing in Wave Field Synthesis
Paper i proceeding, 2018

Författare

Fiete Winter

Universität Rostock

Jens Ahrens

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Sascha Spors

Universität Rostock

Annual Meeting of the German Acoustical Society (DAGA)


978-3-939296-13-3 (ISBN)

Annual Meeting of the German Acoustical Society (DAGA)
Munich, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-07