The complex interrelation of community action and planning
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Book review of: Nick Gallent, Daniela Ciaffi (eds), 2014, Community action and planning. Context, drivers and outcomes, Chicago, The University of Chicago Press

Författare

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur, Stadsbyggnad

Carmen Mendoza Arroyo

Universitat Politecnica de Catalunya

Articulo - Journal of Urban Research

16614941 (eISSN)

Vol. 13 December 2017

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Kulturgeografi

DOI

10.4000/articulo.3490

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-22