Historical perspectives and recent trends in single-family housing development. The Madrid Region as case study
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Marco Adelfio

Student vid Chalmers

2015 UK–Ireland planning research conference Future planning, future cities
London, United Kingdom,

Ämneskategorier

Kulturgeografi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-08