Summer snowfall workshop: Scattering properties of realistic frozen hydrometeors from simulations and observations, as well as defining a new standard for scattering databases
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Stefan Kneifel

Universität zu Köln

José Dias Neto

Universität zu Köln

Davide Ori

Universität zu Köln

Dmitri Moisseev

Helsingin Yliopisto

Jani Tyynelä

Finnish Meteorological Institute

Ian S. Adams

NASA Goddard Space Flight Center

Kwo Sen Kuo

NASA Goddard Space Flight Center

R. Bennartz

University of Wisconsin Madison

Vanderbilt University

Alexis Berne

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

Eugene E. Clothiaux

Pennsylvania State University

Patrick Eriksson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Alan J. Geer

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Ryan Honeyager

Florida State University

Jussi Leinonen

Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology

University of California

Christopher D. Westbrook

University of Reading

Bulletin of the American Meteorological Society

0003-0007 (ISSN) 1520-0477 (eISSN)

Vol. 99 3 ES55-ES58

Preparation for Metop SG Ice Cloud Imager

Rymdstyrelsen (169/16), 2017-01-01 -- 2018-12-31.

Rymdstyrelsen (277/13), 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1175/BAMS-D-17-0208.1

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-08