Inverse modeling of reflected GNSS signals for measurement of the environment
Paper i proceeding, 2018

No abstract available

Författare

Joakim Strandberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Thomas Hobiger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Proceedings of the European Navigation Conference 2018 (ENC 2018): Abstracts and Technical Papers

99-100
978-91-88041-14-2 (ISBN)

The European Navigation Conference 2018, ENC2018
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Fjärranalysteknik

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-23