Du skall inte behöva betala för ren energi
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Göteborg Studies in Educational Sciences

0436-1121 (ISSN)

2018-05-09 2-2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Pedagogiskt arbete

Statsvetenskap

Omvårdnad

Pedagogik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08