On operators on polynomials preserving real-rootedness and the Neggers-Stanley conjecture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Petter Brändén

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Journal of Algebraic Combinatorics

0925-9899 (ISSN) 1572-9192 (eISSN)

Vol. 20 2 119-130

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1023/B:JACO.0000047295.93525.df

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-07