Spin splitting of s and p states in single atoms and magnetic coupling in dimers on a surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Wilson Ho

Hyo-June Lee

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review Letters

Vol. 92 186802-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1103/PhysRevLett.92.186802

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-07