Modelling of the post yield response of amorphous polymers under different stress states
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Mohsen Mirkhalaf

Göteborgs universitet

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

International Journal of Plasticity

0749-6419 (ISSN)

Vol. 88 159-187

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02