An elasto-viscoplastic constitutive model for polymers at finite strains: Formulation and computational aspects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Mohsen Mirkhalaf

Göteborgs universitet

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

Computers and Structures

0045-7949 (ISSN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02