Predicting the mechanical behavior of amorphous polymeric materials under strain through multi-scale simulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

M.C. Araújo

Universidade do Minho

J.P. Martins

Universidade do Minho

Mohsen Mirkhalaf

Göteborgs universitet

S. Lanceros-Mendez

Universidade do Minho

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

Applied Surface Science

0169-4332 (ISSN)

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Övrig annan teknik

Annan kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02