Modelling the mechanical behavior of polymer-based nanocomposites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

A. Correia

Universidade do Minho

Mohsen Mirkhalaf

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

Materials Science Forum

0255-5476 (ISSN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Metallurgi och metalliska material

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2018-06-12