Vibration analysis of circular plates with an eccentric circular perforation with a free edge and attached concentrated mass at any arbitrary position
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

M.M. Najafizadeh

Mohsen Mirkhalaf

Göteborgs universitet

Australian Journal of Basic and Applied Sciences

1991-8178 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Vattenteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02