Transverse vibration of clamped and simply supported circular plates with an eccentric circular perforation and attached concentrated mass
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Mohsen Mirkhalaf

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Journal of Solid Mechanics

2008-3505 (ISSN) 2008-7683 (eISSN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2018-06-12