Continuum modelling of heterogeneous polymers
Paper i proceeding, 2016

Författare

Mohsen Mirkhalaf

Institutionen för fysik

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

Plasticity, Damage & Fracture 2016
Keauhou Bay, Hawaii, USA,

Ämneskategorier

Teknisk mekanik