An improved elasto-viscoplastic constitutive model for polymers under different stress states
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Mohsen Mirkhalaf

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

14th European Mechanics of Materials Conference
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-07