Localization of the Cu(111) surface state by single Cu adatoms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

A. G. Borisov

J. P. Gauyacq

Stefan Fölsch

Physical Review Letters

Vol. 93 206802-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1103/PhysRevLett.93.206803

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-14