Scattering of Cu (1 0 0) image state electrons from single Cu adatoms and vacancies: A comparative study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Fredrik E. Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

A.G. Borisov

J.-P. Gauyacq

Surface Science

Vol. 600 10 2184-2194

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/j.susc.2006.03.014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-20