Metabolic engineering frontiers emerging with advanced tools and methodologies
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

X. Q. Zhao

Shanghai Jiao Tong University

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Biotechnology Advances

0734-9750 (ISSN)

Vol. 35 8 933-933

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/j.biotechadv.2017.10.007

PubMed

29107149

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-26