Kor är inte alls klimatneutrala
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Göteborgstidningen GT

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-02