Vocabulary knowledge in English-Medium Instruction: Receptive and productive perspectives
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Diane Pecorari

Linnéuniversitetet

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Philip Shaw

The 16th Asia TEFL International Conference & The 6th Hong Kong Association for Applied Linguistics Conference
Macao, China,

Bidrar undervisning på engelska till utveckling av yrkesorienterad färdighet i engelska? En longitudinell studie om mastersprogram i Sverige

Vetenskapsrådet (VR) (2013-2373), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Didaktik

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-13