Response to Comment on “Risk Assessments Show Engineered Nanomaterials To Be of Low Environmental Concern”
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Environmental Science & Technology

0013-936X (ISSN) 1520-5851 (eISSN)

Vol. 52 12 6725-6726

Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa

Formas (213-2014-322), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

DOI

10.1021/acs.est.8b02738

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-03