A pH-driven transition of the cytoplasm from a fluid- to a solid-like state promotes entry into dormancy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Anna Taubenberger

Liliana Malikovska

Elisabeth Nuske

Paul Müller

Maik Herbig

Doris Richter

Shovamayee Maharana

Matthias Munder

Jochen Guck

Elke Ulbricht

Vasily Zaburdaev

Simon Alberti

Titus Franzmann

Daniel Midtvedt

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

Oliver Otto

eLife

2050-084X (ISSN)

Ämneskategorier

Immunologi inom det medicinska området

Biofysik

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

DOI

10.7554/eLife.09347

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-04