Investigation of sparse clinical sampling in light of baseline oscillations and between-individual variability using pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Felix Held

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

C. Ekstrand

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

J. Gabrielsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Mats Jirstrand

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Ämneskategorier

Veterinärmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-06