Receptive and productive academic vocabulary: A mixed-methods corpus investigation
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Diane Pecorari

Linnéuniversitetet

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Philip Shaw

TaLC 13 Teaching and Language Corpora Conference
Cambridge University, United Kingdom,

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-13