Advances in Architectural Geometry 2018
Proceeding (redaktörskap), 2018

Redaktör

Lars Hesselgren

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Axel Kilian

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Olga Sorkine Hornung

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Samar Malek

US Naval Academy

Karl-Gunnar Olsson

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Christopher John Kenneth Williams

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Advances in Architectural Geometry 2018
Göteborg, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Matematik

Konst

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

978-3-903015-13-5

Utgivare

Klein Publishing GmbH

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09