Advances in Architectural Geometry 2018
Proceeding (redaktörskap), 2018

Redaktör

Lars Hesselgren

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Axel Kilian

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Olga Sorkine Hornung

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Samar Malek

US Naval Academy

Karl-Gunnar Olsson

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Christopher John Kenneth Williams

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Advances in Architectural Geometry 2018
Göteborg, Sweden,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Matematik

Konst

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

978-3-903015-13-5

Utgivare

Klein Publishing GmbH

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-24