Evolution of the Metabolic Engineering Community
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Jens B Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Sang Yup Lee

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Metabolic Engineering

1096-7176 (ISSN) 1096-7184 (eISSN)

Vol. 48 A1-A2

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1016/j.ymben.2018.07.014

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-19