Managing uncertain common resources
Kapitel i bok, 1999

restore dilemmas

Social dilemmas

uncertainty

Författare

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Tommy Gärling

Anders Biel

Resolving social dilemmas: Dynamic, structural, and intergroup aspects

219-225
978-1138009370 (ISBN)

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30