Different kinds and roles of environmental uncertainty
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Environmental psychology

environmental uncertainty

uncertainty

Författare

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Anders Biel

Tommy Gärling

Journal of Environmental Psychology

0272-4944 (ISSN) 1522-9610 (eISSN)

Vol. 18 75-83

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Skapat

2018-08-28