Från kärnverksamhetsfokus till glokalt samhällsbyggande
Kapitel i bok, 2018

Författare

Lasse Fryk

Göteborgs universitet

Jenny Stenberg

Forskning - Arkitekturens teori och metod

Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv, Studentlitteratur

255-276
978-91-44-11175-9 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24