Strengthening the transformative impulse while mainstreaming real-world labs: Lessons learned from three years of BaWü-Labs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Research policy

Real-world laboratories

Transdisciplinarity

Sustainability transitions

Transformation

Reallabor

Författare

Niko Alexander Schäpke

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Fysisk resursteori 2

Leuphana Universitat Lüneburg

Felix Wagner

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

GAIA

0940-5550 (ISSN)

Vol. 27 2 262-264

Ämneskategorier

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Idé- och lärdomshistoria

Naturgeografi

DOI

10.14512/gaia.27.2.19

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-03