Future goods transport in Sweden 2050: Using a Delphi-based scenario analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Future

Delphi method

Goods transport

Sustainability

Författare

Lisa Melander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Technological Forecasting and Social Change

0040-1625 (ISSN)

Vol. In Press

Effektivt underhåll för hållbara transportlösningar (EMATS)

VINNOVA, 2015-04-01 -- 2018-03-31.

Volvo Group, 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Energiteknik

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

Ekonomi och näringsliv

Farkostteknik

DOI

10.1016/j.techfore.2018.08.019

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-05