Convolutional neural networks for segmentation of 49 selected bones in CT images show high reproducibility
Paper i proceeding, 2017

Författare

May Sadik

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Reza Kaboteh

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Elin Trägårdh

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Olof Enqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Johannes Ulén

Eigenvision AB

Jane Angel Simonsen

Odense Universitetshospital

Mads Poulsen

Odense Universitetshospital

Poul Flemming Høilund-Carlsen

Odense Universitetshospital

Lars Edenbrandt

Sahlgrenska universitetssjukhuset

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

1619-7070 (ISSN) 1619-7089 (eISSN)

Vol. 44 Supplement 2

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine
Wien, Austria,

Ämneskategorier

Radiologi och bildbehandling

Medicinsk bildbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-24