Bioenergipotentialer - geografisk fördelning och påverkan av hållbarhetskrav inom EU
Rapport, 2015

bioenergi

EU

biodiversitet

markanvändning

Författare

Julia Hansson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Styrkeområden

Energi

Utgivare

IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-03