Två skäl som talar emot kärnkraft
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Lina Reichenberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Svenska dagbladet

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08