Editorial: Cellulose dissolution and regeneration: systems and interactions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Materials Science

Paper & Wood

Författare

B. Lindman

Lunds universitet

Mittuniversitetet

Nanyang Technological University

B. Medronho

Universidade do Algarve

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 30 1 2-3

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.3183/NPPRJ-2015-30-01-p002-003

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-17