A more compact multi-id identity-based FHE scheme in the standard model and its applications
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Xueqing Wang

Chinese Academy of Sciences

Biao Wang

Chinese Academy of Sciences

Bei Liang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Rui Xue

Chinese Academy of Sciences

Science China Information Sciences

1674-733X (ISSN) 18691919 (eISSN)

Vol. 62 3 39101

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Kommunikationssystem

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1007/s11432-017-9412-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18