Compact steam bottoming cycles: Model validation with plant data and evaluation of control strategies for fast load changes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Lars O. Nord

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rubén Mocholí Montañés

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Applied Thermal Engineering

1359-4311 (ISSN)

Vol. 142 345-345

Ämneskategorier

Maskinteknik

Naturresursteknik

DOI

10.1016/j.applthermaleng.2018.07.012

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-27