Flexible operation of combined cycle gas turbine power plants with supplementary firing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Inés Encabo Cáceres

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Rubén Mocholí Montañés

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lars O. Nord

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Journal of Power Technologies

2083-4187 (ISSN) 2083-4195 (eISSN)

Vol. 98 2 188-197

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-27