A nilregular element property.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Henri Lombardi

Peter Schuster

Arch. Math. (Basel)

Vol. 85 49-54

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s00013-005-1295-0

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-23