Evaluation of and comparison between RH Logic 400 and RH Breathe office chairs
Rapport, 2018

office chairs

usability

ergonomics design

user experience

Författare

Moa Nybacka

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-24