Controlling the Charge State of Individual Gold Adatoms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jascha Repp

Gerhard Meyer

Fredrik Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Science

Vol. 305 493-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1126/science.1099557

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-19