At the Crossroads of TESOL and English Medium Instruction
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

EMI

teaching in English

Instruction

Författare

Diane Pecorari

City University of Hong Kong

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

TESOL Quarterly

0039-8322 (ISSN) 15457249 (eISSN)

Vol. 52 3 497-515

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1002/tesq.470

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-25