Varning för optimalt önsketänkande i klimatfrågan
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08