Utvärdering och utveckling av befintliga huvudljussignaler vid Göteborgs spårväg
Rapport, 2018

Projektets syfte var att studera och utvärdera den befintliga ljussignalbilden gällande huvudljussignaler inom Göteborgs Spårvägars signalsäkerhetsanläggningar (SISÄ-anläggningar) och därefter ge förslag på hur ljussignalbilderna bör utformas för att vara anpassade till människans kognitiva förmågor. Målet var att de använda ljussignalbilderna skulle vara så enhetliga som möjligt för att effektivisera beslutsfattande processer samtidigt som man minskar förarnas mentala belastning.

ljussignalbild

kognition

Författare

Moa Nybacka

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Utgivare

Design and Human Factors

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-23