Developing appropriate hosts for metabolic engineering (Section V. - Introduction)
Kapitel i bok, 2009

Författare

Jens B Nielsen

Systembiologi

The Metabolic Pathway Engineering Handbook: Fundamentals

V1-V8
978-143980297-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Bioinformatik och systembiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-18