Calculations of impurity transport in Wendelstein 7-X plasmas
Paper i proceeding, 2018

Författare

Albert Mollén

Max-Planck-Gesellschaft

Matt Landreman

University of Maryland

Håkan Smith

Max-Planck-Gesellschaft

J. A. Alcusón

Max-Planck-Gesellschaft

Pavlos Xanthopoulos

Max-Planck-Gesellschaft

J. M. García-Regaña

Laboratorio Nacional de Fusion

J. L. Velasco

Laboratorio Nacional de Fusion

Aylwin Iantchenko

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Stefan Buller

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

A. Langenberg

Max-Planck-Gesellschaft

N. A. Pablant

Princeton University

Per Helander

Max-Planck-Gesellschaft

45th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2018

Vol. 2018-July 445-448
978-151086844-1 (ISBN)

45th EPS Conference on Plasma Physics, EPS 2018
Prague, Czech Republic,

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-05